Informace

POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Dle vyhlášky č. 18/2004:

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa, který je STARŠÍ 6 MĚSÍCŮ TRVALE OZNAČIT MIKROČIPEM, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním.

Označování psů se provádí na náklady jejich chovatelů.

Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů (dále jen „evidence“), kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.

Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

ČIPOVÁNÍ VČETNĚ NÁLEŽITÝCH FORMALIT LZE PROVÉST TAKÉ V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA.